Design Thinking या विषयावर POCC ची सभा (Meet)

विषय: Design Thinking या विषयावर POCC (Pune Open Coffee Club)ची सभा (Meet)
स्थळ: Room 707, SICSR, ओम सुपर मार्केट, मोडेल कोलनी, शिवाजीनगर , पुणे

सभेची वेळ: दु. ४:०० ते रात्री ८:०० पर्यंत
दिनांक: ३ एप्रिल २०१०

नकाशा: http://www.sadakmap.com/p/SICSR/


सभेविषयी:  Design thinking या विषयावर अधिक जाणून घेण्यासाठी या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. Design thinking हे उपयुक्त Interface Design करण्याची कला, एवढ्यापुरतंच मर्यादीत आहे, असं नाही. प्रसिद्ध उद्योजक, याविषयी त्यांचे अनुभव सांगण्यासाठी POCC च्या सभेमधे येत आहेत.

१. सतिश गोखले: हे प्रसिद्ध Design तज्ञ असून त्यांचे नविन project म्हणजे  TATA swach. हा वेगळ्या प्रकारचा water purifier आहे, तो चालण्यासाठी वीजेची आवश्यकता नसते आणि अतिशय कमी किंमतीत (रू १००० फक्त ) उपलब्ध आहे.
सतिश गोखले, यांनी अनेक प्रसि्द्ध products, design केली आहेत.

२.दिपेन्द्र बावनी: हे Lemon Design चे संस्थापक आहेत. दिपेन्द्र बावनी यांना Transportation Design ( Audi International Design Competition – 1996, Nagoya Car Design Competition -1997) and Web Design ( Macromedia) चे पुरस्कार मिळाले आहेत.
Design व technology चा उपयोग, बाजारात चांगल्या संधी निर्माण करून/ओळखून, ग्राहक व stakeholders ला त्याचा योग्य फायदा कसा देता येईल यात त्यांना रस आहे.

३. चिन्मय कुलकर्णी: हे Brand Strategy Consulting Firm मधे Business Design सल्लागार आहेत. ते Skoda, Prudential, Gera Developments इ. संस्थामधे सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत, आणि global brand IKEA चे एकमेव SE Asian सल्लागार आहेत.

ह्यानंतर POCC च्या २र्‍या वर्धापन दिनानिमित्त १ तास general networking साठी ठेवला आहे.

ही सभा सर्वांसाठी विनामूल्य आहे. कोणत्याही नोंदणीची आवश्यकता नाही.

अधिक माहितीसाठी पहा- http://punestartups.ning.com/events/occ-pune-meet-on-design

Design thinking बद्दल अधिक महितीसाठी पहा: http://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking

अवश्य या!

Software Specifications घेताय? तुमच्यासाठी काही Tips:

सदर post, पल्लवी केळकर द्वारा प्रकाशित http://pallavikelkar.wordpress.com/2009/07/19/taking-software-specifications-tips-for-you/ या लेखाचे भाषांतर असून,http://pallavikelkar.wordpress.com च्या माध्यमातून घेतले आहे. याचे मराठी भाषांतर पल्लवी केळकर यांनीच केले आहे.

मी personally, Software Specifications घेण्याच्या प्रक्रियेत involve आहे. हे अतिशय कौशल्यपूर्ण व आव्हानात्मक काम आहे, असं मला वाटतं. Specification ची Software Development मधे अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. तुम्हाला जेवढा त्याचा अनुभव येईल, तेवढी तुमची mastery होईल. आपण जर त्या घेताना चूक केली, तर आपल्याला ब‌र्‍याच changes मधून जावे लागते.
मला उपयुक्त वाटणारे काही मुद्दे मी reference साठी देत आहे.
१. काळजीपुर्वक ऐका: ऐकणं हेही एक कौशल्य आहे. client नक्की कशाबद्दल बोलतोय याची स्पष्ट कल्पना तुम्हाला यायलाच हवी. Client नेहमीच त्याची संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. तुम्हाला ती तंतोतंत पकडता आली पाहिजे. जर तुम्ही त्याचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकत असाल, तुमचं त्याच्या बोलण्याकडे पूर्ण लक्ष असेल, तर तुम्ही आणि client एकाच track वर राहाल. नाहीतर client काहीतरी वेगळंच बोलतोयं, तुम्ही वेगळंच समजलात तर नंतर त्याचा खूप त्रास होऊ शकतो.

२. जेव्हा तुम्ही ऐकता तेव्हा parallel thinking करु नका: आपण जेव्हा कुठलीही गोष्ट ऐकत असतो तेव्हा दुस‌र्‍या गोष्टींशी त्याचा संदर्भ लावत असतो. उदा. जर आपण एखद्या software च्या संकल्पनेबद्दल ऐकत असू, तर त्याचा संदर्भ दुस‌र्‍या कुठल्यातरी software शी, जे आपण पाहिले आहे किंवा वाचले आहे, त्याच्याशी लावू पाहातो. असे parallel विचार जर चालू राहिले तर, काही मुद्दे वगळले जाण्याची शक्यता असते. असा विचार आपण नंतरही करू शकतो. हे parallel विचार करणं, मूळ संकल्पनेबद्दल खूप confusion आणि गैरसमज निर्माण करू शकतं.

३. Client ची व्यावसायीक पार्श्वभूमी(Professional Background) consider करा: Client ची व्यावसायीक पार्श्वभूमी जसं की field ( commerce/ management इ.), job profile वगैरे, माहिती करून घेणं फार महत्वाचं आहे. Client जे शब्दप्रयोग करतात, ते समजून घ्यायला तुम्हाला याची मदत होईल. उदा. जर ते commerce background चे असतील, तर तुम्हाला दिसेल की, ते बरीचशी उदाहरणं accounts मधील देतील. जर तुम्हाला तुमची संकल्पना मांडायची असेल तर तशाच प्रकारची उदाहरणं तुम्ही त्यांना देउ शकता, त्यामुळे त्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे व लवकर समजेल.

४. प्रश्न विचारा: बोलण्याच्या दरम्यान जर तुम्हाला असं वाटलं की कुठलीतरी link, logic अनुसार वगळली जातीये किंवा कुठलातरी भाग तुम्हाला समजला नाहीये तर तिथे प्रश्न विचारा. यामुळे doubts स्पष्ट होतात आणि idea जास्त चांगली समजते. जर तुम्ही प्रश्न विचारलेत तर आपसूकच त्याविषयीची विस्तृत माहिती तुम्हाला मिळेल.

५. Analyze [Input- Process- output]: प्रत्येक software चे हेच structure आहे. तुम्हाला जर एकूण Input ची संख्या, कोणत्या process होतात आणि अपेक्षित output काय आहे, याची कल्पना आली, तर software specification चा सर्व भाग पूर्ण झाला.
प्रत्येक process व Logic चा या format मधे विचार करा. Missing links असतील तर त्या तुम्ही पकडू शकाल.

६.  पडताळणी करा (Verify): तुम्हाला  ज्या काही software requirements समजल्या आहेत, त्याची client बरोबर पडताळणी (verification)  करून घ्या. त्यामुळे तुम्हाला आणि client ला, काय समजले आहे याची स्पष्ट कल्पना येईल.

७. Key points ची नोंद करा: ऐकत असताना महत्वाचे मुद्दे तुमच्या भाषेत लिहून ठेवा. पुढील संदर्भासाठी हे अतिशय उपयुक्त आहे. कालांतराने काही मुद्दे miss होऊ शकतात, त्यावेळी हे तुम्हाला नक्की उपयोगी पडेल.

८. Technical शब्द टाळा: तुम्ही ज्यांच्याशी बोलताय त्यापैकी अनेक लोक non-technical असतील. जड जड technical शब्द वापरू नका, जे त्यांना समजायला अवघड जातील. ही गोष्ट त्यांच्यासाठी अडथळा ठरू शकते आणि communication मधे disturbance ठरू शकते. अगदी सोपी आणि सहज समजणारी भाषा वापरा.

९. जे process मधे involve आहेत, त्यांच्याशी बोला : अनेकदा ज्या माणसाकडून तुम्ही specification घेता, तो actual process मधे involve नसतो. जे involve असतात, त्यांच्याशी बोला, काम करताना येणा‍‍र्‍या practical issues बद्दल, ते तुम्हाला जास्त चांगलं मार्गदर्शन करतील. त्याची खूप मदत होते.
उदा. जर तुम्ही Inventory System ची specification घेत असाल, तर stock department चा head तुम्हाला process बद्दल व real time issues बद्दल चांगली माहिती देईल.

१०. Add your own value: सर्व शक्य solutions आणि अधिक ideas आणि सूचना, तुमच्याकडून add कशा करता येतील यावर विचार करा. हे नक्की value add करेल आणि client नक्की खूष होईल.

सदर post, पल्लवी केळकर द्वारा प्रकाशित http://pallavikelkar.wordpress.com/2009/07/19/taking-software-specifications-tips-for-you/ या लेखाचे भाषांतर असून,http://pallavikelkar.wordpress.com च्या माध्यमातून घेतले आहे. याचे मराठी भाषांतर पल्लवी केळकर यांनीच केले आहे.

५ गोष्टी ज्यावर Computer Science च्या विद्यार्थ्यांनी लक्ष केंद्रित करायला हवं?

सदर post,  नविन काब्रा द्वारा प्रकाशित http://punetech.com/5-things-that-computer-science-engineering-students-should-focus-on/ या लेखाचे भाषांतर असून, http://punetech.com च्या माध्यमातून घेतले आहे. याचे मराठी भाषांतर पल्लवी केळकर यांनी केले आहे.

विद्यार्थ्यांनी नक्की कशावर लक्ष केंद्रित करायला हवं – अलिकडेच मला कुणीतरी हा प्रश्न विचारला. समजा, २ र्‍या वा ३ र्‍या Degree च्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. काही वर्ष, मधे शिक्षण पूर्ण करण्यात जातील आणि पहिल्या नोकरीत, गोष्टी शिकायला काही वर्षं जातील.
तेव्हा त्याचं खरं career सुरु होण्याआधीची ही ५ वर्ष असतील. त्यावेळी software technology नेमकी कशी असेल आणि अशी कोणती skills (कौशल्य) आहेत ज्यावर तो आत्तापासून काम करू शकेल, जी आत्मसात केल्याने तो निश्चितपणे, चांगल्या पद्धतीने पुढे जाऊ शकतो.
५ वर्ष हा नक्कीच खूप मोठा कालावधी आहे आणि Neils Bohr ने कथन केल्याप्रमाणे, “Prediction is always difficult ,especially about future” म्हणजे, “भविष्यकथन नेहमीच अवघड असते, खासकरून भविष्याविषयी”. तरीही मला असे वाटते, की काही basic trends अगदी स्पष्ट आहेत आणि अजूनही कालातीत कौशल्य आहेत, ज्याकडे लक्ष देता येईल. यावर आधारीत, मी मला वाटणार्‍या आवश्यक गोष्टींची यादी इथे देत आहे.

जरा थांबा!

मला तुमचा कोणताही पुर्वग्रह होवून द्यायचा नाहीये. माझी यादी वाचण्याआधी, comment section मधे जा आणि तुमची यादी द्या. मग माझी यादी वाचा व परत comment section मधे त्यावर अवलोकन करा.
तुमच्याशी यावर चांगली चर्चा होईल, ज्यामुळे विद्यार्थांना फायदा होईल, अशी आशा आहे.
तर ही माझी यादी.

  • The next billion customers: पुढील करोड ग्राहक: IT मधील क्रांती जगातील करोडो लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. पुढील ५ वर्षांत ती आणखी काही करोड लोकांपर्यंत पोहोचेल.या लोकांच्या श्रेणीत फरक असेल. त्यातले बरेच लोक साक्षर असतील- तेव्हा तुम्हाला non-text, non-English interfaces – video, animations, voice recognition यांवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. “English Seekho” यांवर search मारा, मला काय म्हणायचे आहे याची तुम्हाला कल्पना येईल. बर्‍याच लोकांकडे वीज (electricity ) व computer घ्यायला पैसे नसतील, त्यामुळे Mobile Devices राज्य करतील. त्यामुळे तुम्ही mobile platform जसं की Android शी खेळायला चालू करायला हवे. In general, “the next billion” वर search मारा, तुम्हाला Nokia आणि MIT ने दिलेले खूप interesting material मिळेल, कशावर लक्ष केंद्रीत करायचे याची कल्पना येईल.
  • Usability म्हणजे उपयुक्तता: IT क्षेत्र अधिकाधिक लोकांच्या आयुष्यात प्रवेश करीत आहे, त्यातील कमीत कमी लोकं “computer savvy” ( Computer प्रेमी) असतील, computing devices कडे पाहून, ही अशी गोष्ट आहे की जी शिकायला पाहिजे असं वाटणारीही कमी असतील. त्यामुळे, ती products यशस्वी होतील, जी वापरायला सोपी असतील. आणि काहीतरी सोप्पं बनवणं हे खरंतर जास्त कठीण आहे. ही computer science ची sub-discipline आहे, त्यात बरीच theory, बरेच well-defined algorithms आणि बर्‍याच पद्धती आहेत. गोष्टी सोप्या करण्यासाठी तुम्ही त्या वापरू शकता. या विभागाला HCI (Human Computer Interaction) म्हणतात आणि UCD (User Centered Design) हा त्याचा एक भाग आहे. या विभागाशी तुम्ही familiar असायलाच हवं.
  • Computer Science Fundamentals : हे कधीच out of fashion होणार नाही, आणि हो, जेव्हा मी college मधून बाहेर पडलेल्या विद्यांर्थ्यांना बघतो, तेव्हा हा भाग दुर्लक्षित असल्याचे जाणवते. विशिष्ट Programming Language व विशिष्ट “technology” वर जास्ती भर देणे, ही चूक आहे. Data structures आणि Algorithms शिका. जर तुमचे आवडते Data structure नसेल आणि असा कुठलाच algorithm नसेल जो तुम्हाला   भावतो(आवडतो), तर तुमचे Computer science चे शिक्षण अपूर्ण आहे. जर algorithm पाहिल्यानंतर, पहिला विचार Algorithm च्या Complexity (O(n), O(log n)इ.) बद्दल नसेल, तर तुम्हाला तुमची पुस्तकं परत चाळण्याची गरज आहे. जर तुम्ही फक्त Java किंव्वा C# शिकला असाल आणि तुम्हाला pointers, heaps, stacks काहीच कळत नसेल तर आज ना उद्या त्यामुळे तुमचं नुकसान होईल. Basics समजून घ्या. ते करतानाच, Mathematics आणि Statistics सुद्धा शिका.
  • Presentation Skills हे Computer Science चे skill नाही पण हे अतिशय महत्वाचे skill आहे, ज्याची Computer Science च्या विद्यार्थ्यांत कमी भासते. तुम्ही Program Design व Algorithm एवढेच किंबहूना जास्तच महत्व Presentation ला द्यायला पाहिजे. आणि तुम्ही जरुर Presentation शिकण्यासाठी (पुस्तकातून, वर्गामधे, सराव करून) वेळ दिला पाहिजे, जसा Programming language आणि Computer Science subjects शिकण्यासाठी देता. मला खात्री आहे, तुम्ही असं केलं नसेल, म्हणून ही गोष्ट माझ्या यादीत आहे. चांगलं कसं लिहायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. फक्त papers आणि documents नव्हे तर त्याहूनही अधिक महत्वाचं म्हणजे emails, blog posts, facebook wall postings आणि tweets. तुम्ही user/reader/client ला काय महिती करुन घ्यायला आवडेल याचा विचार करायला हवा ( तुम्हाला काय माहिती आहे आणि काय सांगायचे आहे याऐवजी). आणि of course, तुम्हाला चांगलं बोलताही आले पाहिजे. तुमचा कामाबद्दल रहस्यमय facts ची यादी देण्यापेक्षा गोष्टीरूपाने कशी सांगता येईल, ज्या गोष्टी तुम्हाला खूप interesting वाटल्या पण श्रोत्याला नाही वाटणार, त्या कशा टाळायच्या? इ. तुम्हाला आले पाहिजे.
  • Economics: Scott Adams, Dilbert चे निर्माते म्हणतात: “जेव्हा तुमच्याकडे economics कसं चालतं याचं ज्ञान असेल, तर ती एक mild super power असल्यासारखीच आहे.” Basically, जर तुम्हाला economics चा पाया समजला, तर technologies आणि लोकं, यश आणि अपयश हे नक्की कसं चालतं, याला चालना कशी मिळते हे तुम्ही पाहू आणि समजू शकता, ज्यांना economics समजत नाही त्यांच्यापेक्षा कितीतरी जास्त. मला IIT मधे Computer Science च्या अभ्यासक्रमात, economics चा अभ्यास करावा लागला, याचा मला तिरस्कार वाटत आला होता. तो संपूर्णपणे वेळेचा अपव्यय आहे असं वाटत होतं. पण आता मागे पाहताना असं वाटतं की तो अभ्यास फार महत्वाचा होता.

तर, तुम्हाला काय वाटतं, विद्यार्थ्यांनी नक्की कशावर लक्ष केंद्रित करायला हवं?

सदर post,  नविन काब्रा द्वारा प्रकाशित http://punetech.com/5-things-that-computer-science-engineering-students-should-focus-on/ या लेखाचे भाषांतर असून, http://punetech.com च्या माध्यमातून घेतले आहे. याचे मराठी भाषांतर पल्लवी केळकर यांनी केले आहे.

आम्ही comments भाषांतरीत केलेले नाहीत. कृपया मूळ post वर जावून interesting चर्चा जरूर वाचा.