टेक मराठी महामेळाव्याच्या प्रवेशिका खालील पत्यावर मिळतील:

रसिक साहित्य
६८३, बुधवार पेठ, अप्पा बळवंत चौक, पुणे-२
वेळ : सकाळी ९:०० ते  १:०० आणि दु. ४ ते ९:००. सोमवार बंद

अक्षरधारा बुक गॅलरी
आचार्य अत्रे सभागृहासमोर , बाजीराव रोड ,पुणे .

ऑनलाईन नोंदणीसाठी पहा: